Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen
Välkommen till Arbetskamraterna (”AK”) webbplats (”webbplatsen”). Genom att besöka webbplatsen godkänner du webbplatsens användarvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren ber vi dig genast att upphöra med att använda webbplatsen.

Om webbplatsen
Webbplatsens syfte är att tillhandahålla information om AK och dess verksamhet.  

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. AK garanterar t.ex. inte att webbplatsen är fri från virus eller på annat sätt inte består av skadligt innehåll. Din användning av webbplatsen sker under eget ansvar och på egen risk. Som användare är du ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data. Den som lämnar uppgifter som får användas synliga på hemsidan ansvarar för att innehållet är korrekt och att vederbörande är behörig att lämna uppgifter om så sker av annan person. AK ansvarar för att uppgifterna i profilerna stämmer överens med inlämnade uppgifter. 

Integritetspolicy
Om du tillhandahåller några personuppgifter till AK behandlas de i enlighet med vår integritetspolicy, som vi i så fall ber dig ta del av.

Länkar till externa webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. AK granskar och kontrollerar inte material på sådana webbplatser och är inte ansvarigt för innehållet på dessa. Du besöker dessa webbplatser på egen risk. Du som användare uppmanas därför att särskilt uppmärksamma eventuella regler och villkor som gäller på andra webbplatser.

Immateriella rättigheter
Materialet på webbplatsen (inklusive bland annat text, programvara, foton och bilder, grafik, illustrationer, namn, logotyper och varumärken) tillhör eller är licensierat till AK. Materialet omfattas av upphovsrättsligt-, varumärkesrättsligt- eller annat immaterialrättsligt skydd. Det är inte tillåtet att ändra, återge, återsända, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända eller cirkulera något sådant material utan skriftligt tillstånd från AK. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Webbplatsen kan även innehålla varumärken från tredje part. Dessa tredje parts-varumärken får du inte heller lov att använda eller visa utan skriftligt tillstånd från ägaren av varumärket i fråga.

Säkerhet
Som användare av webbplatsen får du inte lov att: (i) använda utrustning eller programvara som kan störa driften av webbplatsen; (ii) vidta åtgärder som innebär oproportionerlig eller orimlig belastning på webbplatsen, eller; (iii) störa eller försöka förändra webbplatsens programvara eller dess funktioner, inklusive men inte begränsat till publicering av virussmittat material på webbplatsen.

Cookies
Webbplatsen använder cookies. Webbplatsens cookies är inte på något sätt kopplade till någon personligt identifierbar information när du besöker webbplatsen. Syftet är istället att ge dig som användare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. AK kan använda cookies för att inhämta statistik över användare och samla in information om användares preferenser vid navigering på webbplatsen. Med hjälp av den information som samlas in genom cookies hoppas AK bättre kunna rikta relevant information till sina användare på webbplatsen.

Webbplatsen använder både permanenta och tillfälliga cookies (s.k. session cookies). En permanent cookie innebär att en fil sparas på din dator under en längre tid medan en tillfällig cookie endast lagras till dess att du stänger ner webbläsaren.

Om du inte vill att cookies ska användas på din dator vid besök på webbplatsen kan du konfigurera inställningarna för din webbläsare så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om sådan inställning görs kan AK dock inte garantera att alla funktioner på webbplatsen fungerar som avsett.

Ändringar i användarvillkor eller på webbplatsen
AK har rätt att när som helst ändra, göra tillägg till eller avlägsna, hela eller delar av, användarvillkoren eller webbplatsen.

Tillämplig lag
Din användning av webbplatsen och dessa användarvillkor regleras av svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Uppgifter om AK
Arbetskamraterna (org. nr 802530-3796)

Adress: Benjis

Kungsholmsgatan 11a

112 27 Stockholm

Tel: 0708-357662

E-post: support@arbetskamraterna.se