Integritetspolicy

Integritetspolicy Arbetskamraterna
Den som företräder en arbetskamrat ansvarar för att den information som uppges är riktig och att vederbörande är behörig företrädare.

 Vi respekterar och värnar om personlig integritet och sparar bara personuppgifter som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet.

Vi begär in samtycke när det behövs för att säkerställa att vi följer dataskyddsförordningen.

Vi har tydlig och tillgänglig information om vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.

Vi uppdaterar våra policies och avtal efter hand för att säkerställa att vi följer lagen och respekterar den personliga integriteten.

Vi har förteckningar över vilka personuppgifter vi har och på vilket sätt vi använder dem.

Om vi lämnar vidare personuppgifter som inte är synliga i profiler på hemsidan till tredje part (exempelvis företag) begär vi in samtycke från berörda personer.

En enskild har rätt att hos Arbetskamraterna begära tillgång till och rättelse eller radering av dennes personuppgifter.

Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt och inte utan laglig grund. Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.