Om Arbetskamraterna

Benjis, Restaurang Kungsholmen

Arbetskamraterna är en ideell organisation som förmedlar kontakt mellan personer med intellektuella funktionsvariationer och företag som vill hitta en lojal och personlig arbetskraft som bidrar med nya perspektiv på arbetsplatsen. 

Organisationens arbetskamrater har intellektuella funktionsvariationer. De delar en dröm om en meningsfull vardag och syftet med verksamheten är att hjälpa dem att hitta arbeten, praktikplatser och aktiviteter som de själva drömmer om. 

Trots att FN:s medlemsländer är enade om att personer med intellektuella funktionsvariationer har rätt att delta i samhället på lika villkor som andra, är sysselsättningen för denna grupp stabilt låg. Det behövs därför fler arbetsgivare som vågar anställa personer med funktionsvariationer.
 

Vi är övertygade om att arbetskamraterna kommer att bidra med en ny dimension till arbetsplatsen, samtidigt som företag och privatpersoner ges en möjlighet att göra en god insats för arbetsplatsen, samhället och våra arbetskamrater. 

För att bedriva verksamheten söker organisationen stöd av företag och privatpersoner som vill sponsra med kapital, arbetsmöjligheter eller kunskap.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
– Sussie Balsom och Love Lidström

Läs mer om oss i media: