Stöd Arbetskamraterna

För att bedriva verksamheten söker vi stöd av företag och privatpersoner som vill sponsra med kapital, arbetsmöjligheter eller kunskap.

Företag

Alla bidrag är viktiga för att vi ska kunna genomföra vår verksamhet.

Pengarna kommer att användas till vårt arbete med att hjälpa personer med intellektuella funktionsvariationer att få riktiga jobb. Vår förhoppning är också att få möjlighet att arrangera olika aktiviteter och event för att dessa människor ska få delta, synas och bidra till samhällets mångfald. 

Kontakta oss för samarbetsmöjligheter!

Privatpersoner

Vill du stötta oss med en engångssumma hjälper du oss att driva vår verksamhet så fler personer med intellektuella funktionsvariationer kan få riktiga jobb eller möjlighet att vara med en dag på sitt drömjobb.